Instalare si configurare MMONIT

instalare și configurare MMONITmmonit

– mmonit este o interfață arătoasa pentru instantele de monit

– luăm ultima versiune de la http://mmonit.com/download/ , în momentul ăsta 3.6.2 era ultima versiune:

wget http://mmonit.com/dist/mmonit-3.6.2-linux-x64.tar.gz
tar zxvf mmonit-3.6.2-linux-x64.tar.gz
mv mmonit-3.6.2/ /usr/local/mmonit/

– creăm baza de date:

mysqladmin create mmonit -u root -p
mysql -u root -p

mysql> GRANT ALL ON mmonit.* to mmonit@localhost identified by 'ParolaMysqlMmonit';
mysql> quit;
mysql -u mmonit mmonit -p < /usr/local/mmonit/db/mmonit-schema.mysql

– creăm userul de linux și răspundem cu enter la toate întrebările ca e irelevant cu excepția parolei bineînțeles:

adduser mmonit
sudo chown -R mmonit:mmonit /usr/local/mmonit

– facem configurare, alegem alt port pentru că 8080 este ocupat de ispconfig:

vim /usr/local/mmonit/conf/server.xml

-și modificăm portul:

<Connector address=”*” port=”8888″ processors=”10″ />

– și cautăm mysql și modificăm datele, nu uitați să comentați ce era default la autentificare:

<Realm url="mysql://mmonit:MmonitPassword@127.0.0.1:3306/mmonit"
minConnections="5"
maxConnections="30"
reapConnections="300" />

– pornim mmonit

cd /usr/local/mmonit/
./bin/mmonit

– acum ar trebui sa va autentificați cu pe http://siteuldvs.ro:8888 cu user: admin și parola: swordfish

– Acum ca sa pornească automat îl verificam cu monit simplu, ne autentificam ca user mmonit și vedem ce UID și GID avem:

server# su mmonit
mmonit@server:/usr/local/mmonit$ id
uid=100X(mmonit) gid=100Y(mmonit) groups=100Y(mmonit)

– și introducem în monit.rc verificarea:

vim /etc/monit/monitrc

check process mmonit with pidfile /usr/local/mmonit/logs/mmonit.pid
start program = "/usr/local/mmonit/bin/mmonit -d" as uid 100X and gid 100Y
stop program = "/usr/local/mmonit/bin/mmonit stop" as uid 100X and gid 100Y

– acum restartăm monit:

monit reload

– Acum dacă vrem sa citească de pe mai multe servere intram pe fiecare server și setam în fiecare:

vim /etc/monit/monitrc

set mmonit
http://admin:swordfish@servertultau.ro:8888/collector
set httpd port 2812
SSL enable pemfile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.pem
allowselfcertification
allow localhost
allow ipul.servertuluitau.ro

– restartam monit pe serverul care l-am configurat și ar trebui în mmonit sa-l vedem

 

Ultimele știri din monitorizare:

    No feed items found.

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *