Cum verificam parole de mail usor de spart din ispconfig3

paroleCum verificam parole de mail usor de spart din ispconfig3 ?

mysql -u root -p dbispconfig

Rulam odată autentificați (merge cu parola de root de la mysql):

mysql> SELECT email,password FROM dbispconfig.mail_user INTO OUTFILE ‘/tmp/sql.txt’ FIELDS TERMINATED BY ‘:’ ESCAPED BY ‘\\’ ENCLOSED BY ” LINES TERMINATED BY ‘\r\n’;

mysql> quit

acum este creat un fișier /tmp/sql.txt care conține userii de mail de pe server și parolele criptate

Instalam programul de analiza:

apt-get -y install john

și acum vom încerca să “spargem parolele de mail:

john -single /tmp/sql.txt

va afișa parolele sparte. dacă vrem mai târziu sa revedem, rulam:

john –show /tmp/sql.txt

nu uitați la sfârșit sa ștergeți:

rm -rf /tmp/sql.txt

 

Dacă vrem automatizare, facem asa:

vim /home/mailpassscript

și introducem:

SELECT email,password FROM dbispconfig.mail_user INTO OUTFILE '/tmp/sql.txt' FIELDS TERMINATED BY ':' ESCAPED BY '\\' ENCLOSED BY '' LINES TERMINATED BY '\r\n';

acum cream scriptul care va face totul zilnic:

vim /home/mailpasstest

rm -rf /tmp/sql.txt
cat /dev/null > /home/backupscripts/mailpasshack
mysql -uroot -pPAROLADEROOTMYSQL dbispconfig < /home/mailpassscript
echo "`date +%F` = `cat /tmp/sql.txt |wc -l` conturi de mail" >> /home/mailpasslog
cat /home/mailpasslog > /home/mailpasshack
john -single /tmp/sql.txt
john --show /tmp/sql.txt >> /home/mailpasshack
mail -s "verificare parole mail, `date +%F`" adresademail@domeniu.ro < /home/mailpasshack -c adresaalternativademail@domeniu.ro

în exemplu se trimite mailul la 2 adrese de mail.. dacă se dorește doar la una, se șterge ce este după -c

și se introduce în cron sa ruleze zilnic la ora 5:30

crontab -e

30 5 * * * /home/mailpasstest

 

 


 

Ultimele știri ispconfig:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *