Monitorizare Postfix cu Mailgraph și pflogsumm

– Pentru monitorizare Postfix avem grijă să fie instalat rrdtool (vezi: tutorial cacti)postfix

– Instalăm mailgraph:

aptitude install mailgraph

– configurăm mailgraph (folosim amavis/antispam/etc.. și alegem No la ultima opțiune):

dpkg-reconfigure mailgraph

Should Mailgraph start on boot? <– Yes
Logfile used by mailgraph: <– /var/log/mail.log
Ignore mail to/from localhost <– No

– Copiem fișierul care generează graficele undeva în calea browserului:

cp -p /usr/lib/cgi-bin/mailgraph.cgi /var/www/www.example.com/cgi-bin/.

– și îl deschidem în browser: http://www.example.com/cgi-bin/mailgraph.cgi și ar trebui să arate cam așa:

mailgraph


– Ca să trimitem și statistici pe mail, instalăm și configurăm pflogsumm:

aptitude install pflogsumm

– Configurăm log-ul de mail să se schimbe la 24 ore:

vi /etc/logrotate.conf
[...]
# system-specific logs may be configured here
/var/log/mail.log {
  missingok
  daily
  rotate 7
  create
  compress
  start 0
}

– Acum creăm scriptul care trimite mailul la adresa postmaster@adresata.ro și schimbăm tot ce e cu rosu să reflecte setările fiecăruia:

vi /usr/local/sbin/postfix_report.sh

#!/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
gunzip /var/log/mail.log.0.gz

pflogsumm /var/log/mail.log.0 | formail -c -I"Subject: Mail Statistics" -I"From: pflogsumm@localhost" -I"To: postmaster@example.com" -I"Received: from www.example.com ([192.168.0.100])" | sendmail postmaster@adresata.ro

gzip /var/log/mail.log.0
exit 0

– facem scriptul executabil:

chmod 755 /usr/local/sbin/postfix_report.sh

– și îl adaugăm în cronjob:

crontab -e

0 7 * * * /usr/local/sbin/postfix_report.sh &> /dev/null

 

Ultimele știri:

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *